ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Ελληνική Έκδοση English Version
Παρουσίαση
Εισαγωγή
Αντικείμενο Σπουδών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Δομή του προγράμματος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Οδηγός Σπουδών
Μαθήματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό - Τεχνικό Προσωπικό
Εξοπλισμός
Έρευνα και Ανάπτυξη
Συνεργασία με Πανεπιστήμια
Οδηγός Επαγγέλματος

Παροχές
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Bιβλιοθήκη του ΤΕΙ Καβάλας
Φοιτητική Μέριμνα
Ψυχαγωγία
Αθλητισμός
Αξιολόγηση Τμήματος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος ονομάζονται "Πτυχιούχοι Διαχείρισης Πληροφοριών", διαθέτουν δε όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολούνται ως υπεύθυνοι οικονομικής αξιοποίησης και διαχείρισης της πληροφορίας στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.

Το πτυχίο του τμήματος αποτελεί προσόν διορισμού στο Δημόσιο στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ.347/31-12-2003.
Επιπλέον, σύμφωνα με το Π.Δ. 268/28.12.2004, το Πτυχίο του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών αποτελεί προσόν διορισμού σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχιούχου του τμήματος είναι κατοχυρωμένα και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 257/23-10-2002.

Το Περιεχόμενο Σπουδών του τμήματος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1417/26.9.2006.

Untitled Document
e - γραμματεία
Ανακοινώσεις
Έγγραφα φοιτητών
Έγγραφα καθηγητών
Ωρολόγια Προγράμματα
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Δήλωση Μαθημάτων - Βαθμολογίες
Πληροφορίες Φοιτητών
Οδηγός Γραμματείας
Οδηγός Πρακτικής Ασκησης
Εκδηλώσεις
Επικοινωνία

ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ! e-εκπαίδευση
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθημάτων
(παλιά έκδοση)

Η πόλη της Καβάλας
Ιστορία
Υπηρεσίες - Παροχές
Θάσος
Untitled Document